Föreningen

Fastigheten byggdes 1989 och består av sex hus, varav tre stycken tvåvåningshus.

Det finns 22 st 2 rok, 22 st 3 rok samt 16 st 4 rok. Det finns också en lokalyta som idag hyrs av en förskola.
I fastigheten finns även en bastu, i anslutning till tvättstugan, gemensamhetslokal samt tvättstuga.

Bostadsrättsföreningen registrerades 1988. Föreningen är medlem i Samfällighetsföreningen Bergudden. Föreningens andel är 60 %.

STYRELSE

BRF Bergudden Övres styrelse företräder medlemmarna och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. För att lyckas med styrelsearbetet strävar vi efter en styrelse med olika bakgrund och kompetenser. Har du idéer, frågor eller förslag till förbättringar? Kontakta oss gärna via så ser vi till att rätt person hör av sig till dig.

Ordförande 
Peter Tylestam – vald 2023-2025
Kassör
Ann Valentin – vald 2023-2025
Sekreterare 
Ann-Marie Bertilsdotter – vald 2022-2024
Informationsansvarig 
Kicki Sundelin – vald 2023-2025
Fastighetsansvarig  
Johan Åhlfeldt – vald 2022-2024
Suppleant
Lena Reuszner – vald 2023-2024
Suppleant
Camilla Bröms – vald 2022-2024