FÖRENINGEN

STYRELSE

BRF Bergudden Övres styrelse. Styrelsen företräder medlemmarna och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. För att lyckas med styrelsearbetet strävar vi efter en styrelse med olika bakgrund och kompetenser. Har du idéer, frågor eller förslag till förbättringar? Kontakta oss via så ser vi till att rätt person hör av sig till dig. 

Ordförande  
Peter Tylestam

Informationsansvarig  
Kicki Sundelin

Sekreterare  
Ann-Marie Bertilsdotter

Fastighetsansvarig  
Johan Åhlfeldt
Axel Carnelid

Supplean
Lena Reuszner

Suppleant 
Camilla Bröms