Ute hos oss

SOPHANTERING

I området finns tre sophus avsedda för hushållssopor, komposterbart matavfall och papper/kartong. Det är viktigt att separera tidningar/papper, wellpapp och kartong. Kartonger måste plattas till för att behållarna ska räcka till. Större kartonger kan tas till Österviks kretsloppscentral eller till våra lokala miljöstationer i Igelboda och vid Tippen.
För att våra sopkärl ska räcka till, är det nödvändigt att vi alla sorterar de fraktioner vi har (hushållssopor, matavfall, papper/kartong. Dessutom ska vi alla sortera plast, glas, metall, batterier, elektronik etc och dessa ska lämnas vid t ex Igelbodas eller Tippens sorteringssationer.

Det som inte kan sorteras här hos oss eller vid de närliggande sorteringsstationerna ska tas till Österviks återvinningscentral.

PARKERING

Parkering inom området är tillåten max 20 minuter för av- och pålastning. Vänd er till styrelsen för att få tillfälligt tillstånd för utökad parkeringstid i samband med in-/avflyttning eller tunga transporter. Bevakningen sköts kontinuerligt av  Länsparkerings Bevakning och överträdelser bötfälls.

GARAGEPLATS

Varje lägenhet är tilldelad en fast parkeringsplats i trevåningsgaraget. Det övre planet är utomhus. De nedre planen kräver nyckel för inpassering och portarna stängs automatiskt. Samtliga platser som disponeras av Bergudden övre, har uttag för elbilsladdning.

INSTRUKTIONER FÖR ELBILSLADDNING

Här kan du ladda ner en PDF med instruktioner

GÄSTPARKERING

Föreningen har ett antal gästplaster som är avsedda för våra besökare. Parkering i max två dygn. Vänligen respektera detta.

BIL- OCH MOPEDTRAFIK

Vägen upp till Bergudden Övre är skyltad med max 10 km/tim. Gående ska alltid ges företräde och tänk på att det är många lekande barn i området. Vänligen notera att all mopedtrafik är förbjuden på gångvägarna vid Bergudden Nedre.

SNÖRÖJNING

Samfälligheten ansvarar för snöröjning och sandning.

Vi får hjälp av Samfälligheten när det gäller att skotta trapport och gångar. Alla får dock gärna hjälpa till. I lådorna märkt "SAND" finns det sand som vid behov kan strös ut.

TRÄDGÅRDSGRUPPEN

Trädgårdsgruppen i området bidrar med värdefull planering och erfarenhet och tar ett helhetsgrepp över vårt område. Avsikten är att arbetsgruppen presenterar idéer och förslag för styrelsen som i sin tur tar beslut.
Varje vår och höst har vi en städdag/trädgårdsdag. Datum annonseras via styrelsens nyhetsbrev och ofta även i ett separat mail från trädgårdsgruppen. Alla boende förväntas delta och enkel lunch brukar serveras. Har man inte möjlighet att vara med på just den dagen kan man bidra på annat sätt. Tag kontakt med trädgårdsgruppen. Via styrelsens mail info@berguddenovre.se

Är du intresserad av att vara en del av trädgårdsgruppen går det bra att maila till info@berguddenovre.se.


Trädgårdsgruppen består av följande personer:

Eva Jonsby, nr 31
Kerstin Jalakas, nr 103
Linda Kullänger-Axelman, nr 81
Nina Westerlind, nr 55

Läs vår Trädgårdspolicy här ››