Inne hos dig

SKÖTSEL AV VÄRME- & VENTILATIONSSYSTEM

Föreningen förvaltar värme- och ventilationssystemet och ansvarar för dess funktion.

Nedanstående information gäller inte lägenheterna 98-108, som har en lösning med vanliga radiatorer.

Lägenhetsinnehavaren sköter rengöring av värmeväxlare och köksfilter samt rengöring och byte av filter i luftvärmeaggregatet samt stosar (utblåsventiler). Med förhoppning om fortsatt god funktion är det viktigt att regelbundet sköta underhållet. Om du är osäker på hur systemet ska skötas är du välkommen att kontakta styrelsen.

Nya filter delas ut två gånger per år av någon i styrelsen. Behöver du nya filter kan du även maila till info@berguddenovre.se

Ladda ner en pdf med information om instruktioner för byte av filter till de nya ACJB-aggregaten. KLICKA HÄR ››

Ladda ner en pdf med information om instruktioner för filterbyte till de äldre aggregaten.
KLICKA HÄR ››

RENGÖRING AV KÖKSFLÄKT

Rengör fettfiltret minst ett par gånger om året. Diska filtret i varmt vatten med diskmedel. Det kan även diskas i diskmaskin.

LUFTFILTER OCH VÄRMEÅTERVINNAREN (FINNS OVANFÖR SPISEN)
Friskluftfiltret rengörs fyra gånger om året med dammsugare. Om det finns en ram ska den vändas nedåt när filtret sätts tillbaka och se till att aggregatluckan stängs ordentligt.

Värmeåtervinnaren (värmeväxlaren) rengörs två gånger om året. Enklast är att använda handduschen. Skydda badkar och golv mot repor (lägg en handduk under). I vissa lägenheter finns instruktioner att läsa på insidan av skåpluckan vid sidan av köksfläkten.

LUFTVÄRMEAGGREGAT (FINNS I KLÄDKAMMAREN)
Filtret i luftintaget under aggregatet ska dammsugas en gång per vecka. När filtret med ram sätts tillbaka ska de tvärställda balkarna vara vända uppåt. Se till att luckans lås "snäpper" in ordentligt.

BYGGREGLER

Styrelsen ser positivt på allt arbete i bostadsrätterna och vill skapa så stora möjligheter som möjligt att förändra och förädla respektive lägenhet så den passar för medlemmen. För att detta ska fungera på ett sätt så föreningen inte åsamkas kostnader eller inte följer gällande regler från myndigheter och försäkringsbolag, måste ALLTID anmälan vid renovering eller ombyggnad göras till styrelsen. Styrelsen ska i sin tur godkänna detta. Exempel på arbeten som kräver godkännande är badrum, kök, uteplatser och entréer.

Våra stadgar och byggregler visar att vad gäller ytskikt som målning, byte av luckor, slipning av golv, byte av innerdörrar (ej ytterdörr) etc. kan förändringar göras. För sådana enkla åtgärder kan detta göras utan tillstånd från föreningen. I övrigt anmäls alltid renovering och ombyggnader till styrelsen för skriftligt godkännande.

Rent generellt krävs bygglov eller bygganmälan vid yttre förändringar och i vissa fall även vid inre förändringar. Ansökan om bygglov eller bygganmälan görs av styrelsen. Föreningen har ansvar för fasad, fönster (med undantag för glas och innerbågar), ytter- och eventuellt bärande innerväggar (dock ej ytskikt), lägenhetens ytterdörr, bygge av altan och altandäck, entréer, balkonger, avloppsstammar, el till lägenheten, vatten till lägenheten, värme, ventilationssystem, öppen spis med rökgaskanal m.m. Nu nämnda saker är föreningens ansvar och när det gäller dessa får du själv inte göra några förändringar.

Lägenheterna ska vara försedda med brandvarnare.

TV • INTERNET • TELEFONI

Telia har installerat vårt fibernät, men även det ursprungliga kopparnätet finns kvar. Tele2 levererar ett kompletterande programutbud (bas) för TV. Detta administreras av samfälligheten.

MATNYTTIG INFO VID SKADA

Om du får en skada in din bostadsrätt så kommer här nedan lite matnyttig information.

Om du gör en anmälan till ditt försäkringsbolag som berör bostadsrättsföreningen och eventuellt en skada på fastigheten, måste du även anmäla händelsen till föreningens styrelse. Det är föreningen som ansvarar för och bekostar utredning om skadeorsak och omfattning.

När bostadsrättsföreningen har utrett skadans omfattning och orsak vill försäkringsbolaget ofta ha följande handlingar för att kunna ge besked om ersättning:

  • kopia på besiktningsprotokollet från föreningens utredning
  • kopia på föreningens stadgar
  • information om ålder och material på det skadade ytskiktet
  • information om kollektiv försäkring för din bostadsrätt finns genom din bostadsrättsförening

När besiktningsrapporten har skickats in till ditt försäkringsbolag, lämnar de ett besked om försäkringens omfattning. Om skadan visar sig vara ersättningsbar, kommer försäkringsbolaget att vilja att du inkommer med en specificerad offert från en valfri entreprenör på återställandet av skadorna på ytskiktet. 


ROT-avdrag
Observera att när försäkringsersättning lämnas går det normalt inte att göra ROT-avdrag för återställningen av skadan, för vidare frågor ber vi dig i första hand kontakta skatteverket.