Akuta problem

Vid akuta problem i egen bostad eller gemensamma lokaler (exempelvis tvättstugan) som kräver omedelbar åtgärd, kontaktas i första hand någon i styrelsen. I andra hand, ring Habitek tel. 08-645 17 00.

Felanmälan när bostadsrättsföreningen anses ansvarig görs i första hand till ordförande i styrelsen och i andra hand någon annan medlem i styrelsen (gäller icke akuta problem).

Felanmälan av vägbelysning, plogning och sandning görs till Samfälligheten, Markku Tiainen, Berguddsvägen 113, mrq.tiainen@telia.com.

Företag som kan kontaktas när lägenhetsinnehavaren är ansvarig för fel:

Allt i allo/bygg         Truls servicetjänst 070-2480822

El                                JH Elteknik  (Jesper) 070-2191078

VVS                             Nacka VVS-Teknik (Vladimir) 070-2807678

Bygg                           LickeBygg (Janne) 070-7606224

Fastighetsskötsel      Habitek 08-6451700

Värme/ventsyst        Carls el 08-55606670

Om skadan orsakats av den enskilde bostadsrättsinnehavaren får man själv stå för kostnaden. Om felet däremot ligger utanför den egna fastigheten tar föreningen kostnaden. Det är ej tillåtet att på eget bevåg ringa Habitek och fakturera föreningen utan godkännande från styrelsen. Fråga styrelsen om du är tveksam, för att undvika missförstånd.