BESIKTNING AV MÅLNINGS- OCH TAKENTREPRENAD

12 augusti 2018

Onsdagen den 16 september besiktigades målningsentreprenaden och takentreprenaden.

Målningsentreprenaden godkändes. Det som återstår att göra är räcket framför tvättstugan, några dörrar och en del småjusteringar.

Besiktning av takentreprenaden avbröts på grund av att en stor del av arbetet inte är klart. Besiktningen återupptas när entreprenören meddelar att deras arbete är klart. Stuprören på södra sidan av Berguddsvägen 1 – 23 är inte monterade. Innan det är utfört kan inte byggnadsställningarna monteras ner. Även på andra ställen i området är inte stuprören helt färdigmonterade.  Entreprenören har lovat montera samtliga stuprör de närmaste dagarna. Hälsar Tore