VID AKUTA PROBLEM

Vid akuta problem i egen bostad eller gemensamma lokaler (exempelvis tvättstugan) som kräver omedelbar åtgärd kontaktas i första hand någon i styrelsen. I andra hand, ring Habitek tel. 08-645 17 00.

Felanmälan när bostadsrättsföreningen anses ansvarig görs i första hand till ordförande i styrelsen och i andra hand någon annan medlem i styrelsen (gäller icke akuta problem).

Felanmälan av vägbelysning, plogning och sandning görs till Samfälligheten, Markku Tiainen, Berguddsvägen 113,

Företag som kan kontaktas när lägenhetsinnehavaren är ansvarig för fel:

  • BTH Bygg
  • Byggservice
  • Habitek
  • Jensens Rör
  • Rörservice
  • Elektroarbeten Saltsjöbaden
  • Elservice

Om skadan orsakats av den enskilde bostadsrättsinnehavaren får man själv stå för kostnaden. Om felet däremot ligger utanför den egna fastigheten tar föreningen kostnaden. Det är ej tillåtet att på eget bevåg ringa Habitek och fakturera föreningen utan godkännande från styrelsen”. Fråga styrelsen om du är tveksam för att undvika missförstånd.