SKÖTSEL AV VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEMET

Föreningen förvaltar värme- och ventilationssystemet och ansvarar för dess funktion.

Lägenhetsinnehavaren sköter rengöring av värmeväxlare och köksfilter samt rengöring och byte av filter i luftvärmeaggregatet. Med förhoppning om fortsatt god funktion är det viktigt att regelbundet sköta underhållet. Om du är osäker på hur systemet ska skötas är du välkommen att kontakta styrelsen. 

Nya filter delas ut två gånger per år av någon i styrelsen. Behöver du nya filter kan du även maila någon i styrelsen.  

Ladda ner en pdf med information om instruktioner för byte av filter till de nya ACJB-aggregaten. KLICKA HÄR ››

Ladda ner en pdf med information om instruktioner för filterbyte till de äldre aggregaten. KLICKA HÄR ››

RENGÖRING AV KÖKSFLÄKT
Rengör fettfiltret minst ett par gånger om året. Diska filtret i varmt vatten med diskmedel. Den kan även diskas i diskmaskin.

LUFTFILTER OCH VÄRMEÅTERVINNAREN (FINNS OVANFÖR SPISEN)
Friskluftfiltret rengörs fyra gånger om året med dammsugare. Om det finns en ram ska den vändas nedåt när filtret sätts tillbaka och se till att aggregatluckan stängs ordentligt.

Värmeåtervinnaren (värmeväxlaren) rengörs två gånger om året. Enklast är att använda handduschen. Skydda badkar och golv mot repor (lägg en handduk under). Läs vidare de instruktioner som finns på insidan av skåpluckan vid sidan av köksfläkten. (gäller ej lägenheterna 98-108)

LUFTVÄRMEAGGREGAT (FINNS I KLÄDKAMMAREN)
Filtret i lufintaget under aggregatet ska dammasugas 1 gång per vecka. När filtret med ram sätts tillbaka ska de tvärställda balkarna vara vända uppåt. Se till att luckans lås "snäpper" in ordentligt. (gäller ej lägenheterna 98-108)

 FILTREN I TILLUFTSGALLREN (FINNS PÅ VÄGGARNA UPPE VID TAKET)
Filtren i tilluftsgallren byts ut vart tredje år (styrelsen ombesörjer inköp och utdelning av nya filter).