TRAFIK, GARAGE OCH PARKERING

BIL- OCH MOPEDTRAFIK

Vägen upp till Bergudden Övre är en gårdsgata, vilket innebär att fordon måste köra i gångfart (det är 5-7 km/h som gäller). Gående ska alltid ges företräde och tänk på att det är många lekande barn i området. Vänligen notera att all mopedtrafik är förbjuden på gångvägarna vid Bergudden Nedre.

PARKERING

Parkering inom området är tillåten max 20 minuter för av- och pålastning. Tillfälligt tillstånd för utökad parkeringstid i samband med in/avflyttning eller tunga transporter kan hämtas hos Bo Lagerqvist, nr 63. Bevakningen sköts kontinuerligt av Svepab AB och överträdelser bötfälls.

GARAGEPLATS

Varje lägenhet är tilldelad en fast parkeingsplats i trevåningsgaraget. De lägre planen kräver nyckel för inpassering och portarna stängs automatiskt. På det övre planet finns uttag för motorvärme.

GÄSTPARKERING

Föreningen har ett antal gästplaster som är avsedda för våra besökare, i max två dygn. Vänligen respektera detta.

SNÖRÖJNING

Samfälligheten genom Bosse Lagerqvist ansvarar för snöröjning och sandning.

Vi får hjälp av Samfälligheten när det gäller att skotta trapport och gångar. Alla får dock gärna hjälpa till. I lådorna märkt "SAND" finns det sand som vid behov kan strös ut.