SOPHANTERING

I området finns tre sophus – avsedda för hushållssopor respektive tidningar. Det är inte tillåtet att slänga papper, wellpapp, kartonger eller liknande i tidningsinsamlingenVänligen respektera uppsatta föreskrifter beträffande vad som får slängas och vad som inte får slängas. Övriga sopor hänvisas till Österviks återvinningscentral.