MATNYTTIG INFO VID SKADA

BRF Bergudden Övre, Saltsjöbaden

Om du får en skada in din bostadsrätt så kommer här nedan lite matnyttig information.

Om du gör en anmälan till ditt försäkringsbolag som berör bostadsrättsföreningen och eventuellt en skada på fastigheten måste du även anmäla händelsen till föreningens styrelse. Det är föreningen som ansvarar för och bekostar utredning om skadeorsak och omfattning.

När bostadsrättsföreningen har utrett skadans omfattning och orsak vill försäkringsbolaget ofta ha följande handlingar för att kunna ge besked om ersättning:

kopia på besiktningsprotokollet från föreningens utredning
· kopia på föreningens stadgar

· information om ålder och material på det skadade ytskiktet

· information om kollektiv försäkring för din bostadsrätt finns genom din bostadsrättsförening

När besiktningsrapporten har skickats in till ditt försäkringsbolaget lämnar dom ett besked om försäkringens omfattning. Om skadan visar sig vara ersättningsbar kommer försäkringbolaget vilja att du inkommer med en specificerad offert från en valfri entreprenör på återställandet av skadorna på ytskiktet. 

Viktigt för dig att känna till

Du som bostadsrättsinnehavare har inget underhållsansvar för skador i bjälklag och väggar. Det är föreningen som ska bekosta nödvändiga åtgärder på sådan egendom, t.ex. rivning, avfuktning och reparation.

Normalt är du underhållsskyldig för bl.a. ytskikten i din bostad, men tack vare bostadsrättstillägget kan du få ersättning för reparationskostnader (med avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag) under förutsättning att dessa kostnader inte kan ersättas genom fastighetens försäkring. 

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag angående din självrisk.

Självrisk, eventuella åldersavdrag och merkostnader för förbättringar eller förändringar omfattas inte heller av försäkringen. Dom kan dock ersätta eventuella fördyrande åtgärder som uppkommer på grund av nya normer och branschregler som gäller vid skadetillfället med upp till 10 000 kr.  

ROT-avdrag
Observera att när försäkringsersättning lämnas går det normalt inte att göra ROT-avdrag för återställningen av skadan, för vidare frågor ber vi dig i första hand kontakta skatteverket.