För nyinflyttade

Välkommen till Brf Bergudden Övre!

BRF Bergudden Övre

Det är mycket att tänka på som nyinflyttad i ett område. Därför hoppas vi att nedan information ska hjälpa till på vägen.

Fastigheten som du/ni flyttat till ligger i Neglinge vid Pålnäsviken i Saltsjöbaden. Fastigheten byggdes 1989 och består totalt av 60 lägenheter (22 st 2 rok, 22 st 3 rok och 16 st 4 rok) som är fördelade i sex bostadshus. I fastigheten finns även en välutrustad tvättstuga samt i anslutning en bastu med övernattningsrum. Det finns även en stor uteplats med möbler och grill som går att boka.

Vi som bor i den här föreningen har ett gemensamt ansvar för allas trivsel och förvaltandet av våra byggnader. Ytterst är det styrelsen som ansvarar för att bostadsområdet är trivsamt, säkert och har en långsiktigt hållbar ekonomi.

Några gånger per år bjuder styrelsen in till gemensamma aktiviteter. I första hand gäller det städdagar då vi under några timmar gör fint i vår gemensamma miljö, för att sedan grilla och ha trevligt tillsammans på uteplatsen.

Styrelsen kallar även de boende till årsstämma en gång per år och det är ett mycket bra tillfälle att uppdatera sig om vad som hänt och händer framöver i föreningen. Att överhuvudtaget vara engagerad i sitt boende och kanske ha ett intresse eller kunskap som kan bidra till föreningens utveckling, ser styrelsen som mycket positivt. Mer information finns under fliken Föreningen. Där presenteras även vilka personer som ingår i styrelsen och vilka roller som gäller. I tillägg till styrelsen finns även arbetsgrupper med olika ansvar, t ex en trädgårdsgrupp. 

Tänk på att alla i styrelsen också är vanliga boende, med ordinarie jobb eller andra åtaganden.

Vad innebär det att vara bostadsrättsinnehavare?
Definition av bostadsrättsboende innebär enligt bostadsrättslagen ”att man inte äger sin lägenhet utan man äger en andel i föreningen, andelsägandet ger dispositionsrätten till ett boende i en viss lägenhet”. Detta betyder att man som medlem ska se till att större förändringar av sin lägenhet är anpassade till hela fastighetens stil och karaktär. Tänk på att när du ska renovera eller bygga om så ska du anmäla detta till styrelsen. Detta gäller dock inte ytskikt som målning, tapetsering, byte av luckor, slipning av golv, byte av innerdörrar eller liknande förändringar. 

Den enskilde bostadsrättsinnehavaren har ansvar för att de hantverkare man anlitar har den kunskap och de certifikat som behövs för att genomföra arbetet. Detta gäller framförallt vid VVS- och elarbeten. Eventuella fel kan bli mycket kostsamt för bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrättsinnehavaren svarar även för alla installationer i och utanför lägenheten som installerats av tidigare innehavare av bostadsrätten.

All nödvändig information om vad som gäller både ute och inne för dig som innehavare av bostadsrätt, hittar du under flikarna Trivselregler, Inne hos dig och Ute hos oss.

Vid akuta problem gå in under fliken högst upp på sidan med samma namn. 

Ta gärna en stund till att se vilken information som finns under respektive flik. Det underlättar när du i senare skede behöver hitta det du söker.

Bästa hälsningar
Styrelsen 
Brf Övre Bergudden

Bergudden Övre