FÖRENINGEN

STYRELSE

BRF Bergudden Övres styrelse. Styrelsen företräder medlemmarna och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. För att lyckas med styrelsearbetet strävar vi efter en styrelse med olika bakgrund och kompetenser. Nedan finns telefonummer om du behöver komma i kontakt med någon av oss i styrelsen. Det går också bra att skicka e-post till . Använd även denna e-postadress om du har ideer, frågor eller förslag till förbättringar.

Ordförande  
Catta Dahlfors, nr 7
Mail: | Tel: 073-966 32 28

Informationsansvarig  
Hans Tove, nr 79
Mail: | Tel: 070-535 13 25

Kassör  
Cissi Hall, nr 3
Mail: | Tel: 070-650 88 06

Sekreterare  
Jennifer Bonde, nr 53
Mail: | Tel: 070-299 68 12

Fastighetsansvarig  
Per Leckström, nr 1
Mail:  | Tel: 070-779 53 00

Supplean
Jesper Forsell, nr 39
Mail:  | Tel: 073-593 28 80 

Suppleant 
Fredrik Sandh Sjöling, nr 95
Mail: | Tel: 073-740 55 55

STADGAR

Ladda ner bostadsrättsföreningens stadgar i pdf-form ››

 

DOKUMENTARKIV

Här kan du lada ner årsredovisningarna i pdf-form.

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

ÖVRIGA DOKUMENT

Välkommen till Bergudden ››

Energideklaration ››