FÖRENINGEN

STYRELSE

BRF Bergudden Övres styrelse. Styrelsen företräder medlemmarna och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. För att lyckas med styrelsearbetet strävar vi efter en styrelse med olika bakgrund och kompetenser. Nedan finns telefonummer om du behöver komma i kontakt med någon av oss i styrelsen. Det går också bra att skicka e-post till . Använd även denna e-postadress om du har ideer, frågor eller förslag till förbättringar.

Ordförande  
Peter Tylestam
Mail:

Informationsansvarig  
Kicki Sundelin
Mail:

Kassör  
Cissi Hall
Mail:

Sekreterare  
Jennifer Bonde
Mail:

Fastighetsansvarig  
Axel Carnelid
Mail:

Supplean
Jesper Forsell
Mail: 

Suppleant 
Lena Reuszner
Mail:

STADGAR

Ladda ner bostadsrättsföreningens stadgar i pdf-form ››

 

DOKUMENTARKIV

Här kan du lada ner årsredovisningarna i pdf-form.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

ÖVRIGA DOKUMENT

Välkommen till Bergudden ››

Energideklaration ››